กระทู้ : บิ๊กป้อม” เล็งจัด ประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ปลายปีนี้ และประชุมคณะมนตรีฯ ในฐานะเป็นประธานคณะมนตรีฯ พอใจ จีน ร่วมมือ เพิ่มระดับน้ำ จนปกติ มีค.64
URL: https://board.postjung.com/1295448.html