กระทู้ : ครม. มอบ การบินไทย จัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย
URL: https://board.postjung.com/1295439.html