กระทู้ : อดีตนายกทักษิณแน่ะ!! บ้านเราต้องเลิกใช้กฎหมายนำ แต่ให้ใช้ความรู้นำ
URL: https://board.postjung.com/1295430.html