กระทู้ : (คลิป)ทหารเมียนมาร์เริ่มพ่ายแพ้ จากการปะทะ กองทัพเอกราชคะฉิ่น
URL: https://board.postjung.com/1294864.html