กระทู้ : อัปเดตข้อมูล จังหวัดที่มีคำสั่ง/ประกาศให้มีการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ รวม 43 จังหวัด ที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือ จังหวัดสุรินทร์
URL: https://board.postjung.com/1293753.html