กระทู้ : รมว.อว.สั่งทุกมหาวิทยาลัยในสังกัด เปิด รพ.สนาม 7,530 เตียง ทุกจังหวัดพร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มเต็มศักยภาพ
URL: https://board.postjung.com/1293669.html