กระทู้ : สั่งเปิดโรงพยาบาลสนามอีก 7,530 เตียง เต็มที่ทุกจังหวัด พร้อมรับผู้ป่วยโควิดเพิ่ม
URL: https://board.postjung.com/1293599.html