กระทู้ : ใครทันเซเว่นรุ่นแรกๆแบบนี้บ้าง ยุคที่เซเว่นมีแต่ในเมือง
URL: https://board.postjung.com/1293558.html