กระทู้ : 33 จังหวัด มาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องกักตัว โดยการกักตัว เป็นไปตามเงื่อนไข ประกาศของทางจังหวัด
URL: https://board.postjung.com/1293153.html