กระทู้ : หลวงพ่อยิ้มรับฟ้า แห่ง วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พระพุทธรูปที่สวยงดงามเป็นอย่างมาก มีพระพักตร์ยิ้มแย้มอันเป็นเสน่ห์ลึกซึ้ง
URL: https://board.postjung.com/1292759.html