กระทู้ : “เฮนนิงวาสร์” ตั้งอยู่บนเกาะ🏝เล็กๆ ที่ดูเหมือนยื่นอยู่ในทะเล 🌊เป็นหมู่บ้าน 🏡 ชาวประมง 🎣 ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ 🏝เล็กๆ สองเกาะนอก “โลโฟเทน” ทางตอนเหนือของ นอร์เวย์
URL: https://board.postjung.com/1292548.html