กระทู้ : "วิโรจน์" แนะ ..ยกเคส "ศักดิ์สยาม-ไก่อู" โชวศักยภาพแอพไทยชนะ เปิดไทม์ไลน์ให้เห็นชัดๆ ไปเลย
URL: https://board.postjung.com/1292480.html