กระทู้ : ชาวบ้าน ยิดู ในมณฑลหูเป่ยของจีน 🇨🇳 ได้เปลี่ยนพื้นที่ที่ชุ่มชื่นไปด้วยน้ำในอดีต ให้กลายเป็นเขาวงกต พืช ขนาดยักษ์ด้วยการปลูกดอกกุหลาบนานาพันธุ์ 🌹
URL: https://board.postjung.com/1292312.html