กระทู้ : แม่น้ำตาไหล เห็นกระดาษที่ลูกเขียนถึงตัวเอง ไม่คิดว่าจะเขียนขนาดนี้
URL: https://board.postjung.com/1290465.html