กระทู้ : รมว.อนุทินฯ กังวลกรณีเทศกาลสาดสีเชียงใหม่ หวั่นติดโควิด-19
URL: https://board.postjung.com/1289527.html