กระทู้ : เกาหลีเหนือกล่าวว่า "ขีปนาวุธที่ทดสอบไป เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด"
URL: https://board.postjung.com/1288129.html