กระทู้ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลทางภาคใต้
URL: https://board.postjung.com/1287119.html