กระทู้ : เจ้าของบ้านเช่า เข่าแทบทรุด หลังเห็นสภาพบ้าน แถมหนีไม่จ่ายเงิน
URL: https://board.postjung.com/1281103.html