กระทู้ : เด็กดื้อคือเด็กฉลาด ถ้าเพื่อนๆเป็นพี่ จะตีหรือปล่อยน้องซนต่อคะ?
URL: https://board.postjung.com/1280616.html