กระทู้ : พม่าฉลาด ใช้หน้าผู้นำเผด็จการแปะพื้น กันไม่ให้ทหารเข้ามาเหยียบ-ลดการปะทะ
URL: https://board.postjung.com/1280167.html