กระทู้ : 9 ภาพ รูกระสุนยังคงมีอยู่ในโกดังสี่แถว สันติภาพไม่ใช่เรื่องง่าย
URL: https://board.postjung.com/1278760.html