กระทู้ : ชีกาละแมร์ก็เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาความผิด พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2552 แล้วเมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา และตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกฏหมาย
URL: https://board.postjung.com/1274671.html