กระทู้ : ข่าวจริง โทรคมนาคมแห่งชาติ ลดค่าโทรต่างประเทศเหลือ 1.50 บาท
URL: https://board.postjung.com/1272430.html