กระทู้ : ล่าสุดขอนแก่นจะมีชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในประเทศไทย
URL: https://board.postjung.com/1267271.html