กระทู้ : เซอร์ นิลส์ โอลาฟ ที่ 3 (Sir Nils Olav III) เพนกวินสายพันธุ์คิงเพนกวิน (King Penguin) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายทหารราชองครักษ์
URL: https://board.postjung.com/1251082.html