กระทู้ : พิษณุโลก หนาวแล้วนะ เช้านี้ ที่ 10 องศา
URL: https://board.postjung.com/1246816.html