กระทู้ : กทม.ขอบคุณกลุ่มผู้ชุมนุม ทิ้งขยะเป็นจุด จัดเก็บได้สะดวก
URL: https://board.postjung.com/1245854.html