กระทู้ : รู้หรือไม่ มีสัตว์ที่เลี่ยงลูกด้วยนมแต่ออกลูกเป็นไข่ "ตุ่นปากเป็ด"
URL: https://board.postjung.com/1244160.html