กระทู้ : ไม่เป็นความจริงพจมานคุมพรรค ! สุดารัตน์ ย้ำไม่ร่วมรัฐบาลแห่งชาติ ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้า
URL: https://board.postjung.com/1243245.html