กระทู้ : "อย่าหาทำ" ตรงกับสุภาษิต "อย่าแกว่งเท้าไปหาเสี้ยน"
URL: https://board.postjung.com/1242335.html