กระทู้ : หน่วยรอขายมี 384,565 หน่วย ไม่ใช่แค่ 293,319 หน่วย
URL: https://board.postjung.com/1242200.html