กระทู้ : CP จัดกิจกรรมเคารพธงชาติปฏิญาณตนเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องในวันครบรอบ 103 ปี วันพระราชทาน"ธงชาติไทย"
URL: https://board.postjung.com/1242198.html