กระทู้ : สักหน่อยก็ยังดี!!! ยืนยันเห็นกับตา "พญาหมา" ทัวร์ลงไม่มีจริง!
URL: https://board.postjung.com/1241916.html