กระทู้ : จะเป็นอย่างไร หากMalwareสามารถบรรจุ DNA เพื่อยึดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้??
URL: https://board.postjung.com/1241235.html