กระทู้ : ออสเตรเลีย :รัฐแทสเมเนีย พบวาฬ 270 ตัวเกยตื้น
URL: https://board.postjung.com/1240984.html