กระทู้ : ตั้งเวลาในคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับเวลาปัจจุบัน
URL: https://board.postjung.com/1240935.html