กระทู้ : พายุโนอึล ทำให้ลาวใต้ เมืองปากเซ และ ในแขวงจำปาสักน้ำท่วม
URL: https://board.postjung.com/1240422.html