กระทู้ : เฮอริเคน แซลลี ขึ้นฝั่งสหรัฐฯ ทำน้ำท่วมหนัก ไฟดับ 5 แสนหลังคาเรือน
URL: https://board.postjung.com/1239967.html