กระทู้ : ทุ่นระเบิดต่อต้านยานเกราะแบบโจมตีจากด้านบน "ПТКМ-1Р"(PTKM-1R)
URL: https://board.postjung.com/1239871.html