กระทู้ : เหตุลืมเด็กในรถตู้เกิดซ้ำอีกแล้ว ประเทศไทยควรจะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหานี้
URL: https://board.postjung.com/1233239.html