กระทู้ : “ความไว้ใจ” สร้างขึ้นมาใหม่ได้ แต่มันไม่เหมือนเดิม อีกต่อไป
URL: https://board.postjung.com/1230507.html