กระทู้ : สิงโต เดอะสตาร์ ได้รับการแต่งตั้งและประดับยศ เป็นเรืออากาศตรี สมภาคภูมิแล้วในวัย 28 ปีบริบูรณ์
URL: https://board.postjung.com/1227617.html