กระทู้ : โลกกำลังเปลี่ยนไป จะใช้ระบบความคิดแบบเดิมๆไม่ได้แล้ว
URL: https://board.postjung.com/1224558.html