กระทู้ : ล้มทั้งยืน พนักงานกว่า 961 คน ขององค์การค้าของ สกสค.ถูกบอกเลิกจ้าง
URL: https://board.postjung.com/1223924.html