กระทู้ : เพจเชี่ยวชาญด้านงูแจง!! โดยธรรมชาติไม่มีทางที่งูจงอางและงูเห่าไทยจะมาผสมข้ามชนิดกันได้
URL: https://board.postjung.com/1223812.html