กระทู้ : วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ติดเชื้อใหม่ 2 ราย (ไม่พบติดเชื้อภายในประเทศ)
URL: https://board.postjung.com/1223767.html