กระทู้ : สะพานขาว ทาชมภู จ.ลำพูน อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.ลำพูน
URL: https://board.postjung.com/1221852.html