กระทู้ : สต๊อกบ้าน-คอนโด ไม่ใช่ 1.7 แสน แต่เป็น 2.24 แสน
URL: https://board.postjung.com/1219999.html