กระทู้ : องอาจ คล้ามไพบูลย์ โพสต์ อุ้มการบินไทยหลายครั้ง แต่ไม่มีอะไรดีขึ้น วอนปรับโครงสร้างองค์กร
URL: https://board.postjung.com/1214197.html