กระทู้ : ชัดเจนกระจ่างนะ! การไฟฟ้าแจง "ใช้เยอะจ่ายเยอะ" คิดเงินแบบอัตราก้าวหน้า
URL: https://board.postjung.com/1211321.html